aebleborgen

Havearkitekt Janni Tousgaard

Ved henvendelser er forløbet normalt således:
1. Kontakt:  
Du mailer til mig og vi aftaler tidspunktet for havebesøg. Du må gerne skrive lidt om hvad opgaven handler om.
2. Forberedelse: Der er brug for en grundplan over din have til havebesøget, så vi kan se haven lidt ovenfra. Jeg kan evt. sende millimeterpapir opmålingsvejledning til dig. Vi kan hjælpes ad!
3. Havebesøg: Sammen gennemgår vi haven og drøfter muligheder, ønsker og behov. Til slut aftaler vi tidsforbrug, detaljeringsgrad og afleveringstidspunkt for haveplanen, hvis der skal arbejdes videre på tegnestuen. Tidsforbruget er 1-3 timer for havebesøget.
4. Tegnestuen: Jeg arbejder evt. videre på tegnestuen.
5. Levering: Den færdige haveplan sendes pr. email (eller post) og jeg kan efterfølgende kontaktes med spørgsmål.